Dones pel Sí!

La campanya unitària Dones pel Sí està impulsada per dones de diferents entitats i partits sobiranistes que compartim un projecte comú: construir una república que es fonamenti en la justícia social, l’equitat de gènere, el sosteniment del planeta i el respecte pels drets humans (individuals i col·lectius), que posi al centre la vida per davant del deute i dels comptes de resultats de les grans empreses. Una república on tant important sigui la qualitat democràtica com el benestar de les persones i on la lluita contra la violència vers les dones esdevingui per fi una qüestió d’estat. Una república que sigui de tothom i per a tothom, es vingui d’on es vingui, construïda de baix a dalt, entre totes.

Fer un país més just passa per fer que la igualtat efectiva de dones i homes sigui l’eix vertebrador de la societat. No podem pensar en fiscalitat, en serveis socials o en polítiques de transport sense tenir en compte les experiències vitals, necessitats i expectatives de les dones. Per això cal que dones i homes siguem subjectes polítics en igualtat de condicions, amb paritat en tots els espais de participació i decisió.

Per una campanya 100% transversal, que compti amb les dones des del minut zero!

Tenim una oportunitat històrica per aconseguir la llibertat, la del país i també la de les dones. Per això lluitarem i desoirem les amenaces de l’Estat espanyol i els poders fàctics contraris a la celebració del referèndum de l’1-O. I ho farem sabedores que la nostra lluita és la lluita de totes: la nostra, la de les que ja no hi són i la de les que encara han d’arribar.

Suma’t a aquesta revolució democràtica per guanyar la llibertat de Catalunya i l’oportunitat de fer un país nou, un país de tothom i per a tothom.

 

La campaña unitaria Dones pel sí está impulsada por mujeres de diferentes entidades y partidos sobiranistas que compartimos un proyecto común: construir una república que se fundamente en la justicia social, la equidad de género, el sostenimiento del planeta y el respeto de los derechos humanos (individuales y colectivos), que ponga en el centro la vida por delante de la deuda y de las cuentas de resultado de las grandes empresas. Una república donde sea tan importante la calidad democrática como el bienestar de las personas y donde la lucha contra la violencia hacia las mujeres sea por fin una cuestión de estado. Una república que sea de todxs y para todxs, se venga de donde se venga, construido de bajo hacia arriba, entre todas.

Hacer un país más justo pasa por hacer que la igualdad efectiva entre mujeres y hombres sea el eje central/motor de la sociedad. No podemos pensar en fiscalidad, en servicios sociales o en políticas de transporte sin tener en cuenta las experiencias vitales, necesidades y expectativas de las mujeres. Por eso, hace falta que hombres y mujeres sean sujetos políticos, con paridad en todos los espacios de participación y decisión.

¡Por una campaña 100% transversal, que cuente con las mujeres desde el primer minuto!

Tenemos una oportunidad histórica para conseguir la libertad, la del país y también la de las mujeres. Es por este motivo que lucharemos y no escucharemos las amenazas del Estado español y los poderes fácticos contrarios a la celebración del referéndum de l’1-O. Y lo haremos sabedoras que nuestra lucha es la lucha de todas: la nuestra, la de las que ya no están y la de las que aún están por llegar.

Súmate a esta revolución democrática para ganar la libertad de Catalunya y la oportunidad de hacer un país nuevo, un país de todxs y para todxs.

 

 

Agraïm a totes les dones que han fet possible que la campanya Dones pel Sí sigui una realitat. Estrenem  l’1 de setembre,  a partir d’aquí esperem que totes us la feu vostra…. ens cal sumar-nos totes per guanyar la república. I volem comptar amb el recolzament i complicitats de tots! 

7 thoughts on “Dones pel Sí!

Comments are closed.