I tu, a què dius que Sí?

Sí a construir un país nou entre totes i tots

Sí a una Constitució amb “mares”

Sí a un sistema de salut públic de qualitat

Sí a un sistema educatiu públic de qualitat

Sí a un país nou que protegeix l’entorn

Sí a unes pensions garantides i  protegides

Sí al treball digne  per a totes i tots

Sí a un país per a tothom, vinguis d’on vinguis

Sí a un país que garanteixi els el dret a viure dignament

Sí a un país on els temps de les dones siguin valorats

Sí  al reconeixement dels treballs de cura

Sí a un nou pacte social basat en la corresponsabilitat i la igualtat efectiva de dones i homes

Sí a un país on es respecti i garanteixi la llibertat de les dones

Sí a un país que garanteixi les pensions i les prestacions socials

Sí a una república laica

Sí a una república independent dels mercats

Sí a una república on l’erradicació de les violències masclistes sigui una qüestió d’estat

Sí a una república que respecti els drets humans

Sí a una república on cap persona sigui il·legal

Sí a una república en la que els que més ingressos tenen no siguin els que paguin menys impostos (o no en paguin)

Sí a que les joves tinguin futur a casa

Sí a garantir els drets sexuals i reproductius de totes

Sí a ser independents del patriarcat

Sí al respecte als animals

Sí a un procés constituent amb les veus de totes

Sí a un país on tant important sigui la qualitat democràtica com el  benestar de les persones

Sí a obrir les fronteres i acollir dignament

Sí al català en tots els àmbits, justícia inclosa

Sí a la diversitat com enriquiment col·lectiu

Sí a la cultura de la pau

Sí a gestionar els nostres recursos per garantir uns serveis públics de qualitat per a tothom

Sí a guanyar la nostra llibertat

Sí a una societat més equitativa

Si a garantir igualtat d’oportunitats perquè cada persona pugui desenvolupar lliurament la seva pròpia trajectòria vital

Sí al reconeixement i visibilitat de les dones

Sí a uns horaris laborals flexibles i racionals

Sí a l´accés a la Universitat universal en base al principi de la meritocràcia

Sí a més recursos socials

Sí a decidir per primer cop sobre la nostra llibertat

Sí a ser constructores d’una nova societat

…..

I tu, a què dius que SÍ?

Fes-nos arribar les teves aportacions a tuiter @donespelsi

Gràcies per col·laborar!

25/08/2017

2 thoughts on “I tu, a què dius que Sí?

Comments are closed.